Blommor

 

De är för växten avsedda till fortplantning. Blomman har som funktion att producera frön och locka till sig insekter för att kunna få sina frön pollinerade. Blommor har oftast mycket färger och dofter i sina försök att locka till sig insekterna. 

Blommans beståndsdelar

Många blommor är vackra att titta på och som även har en underbar doft men en blomma är uppbyggd för fortplantning och som är uppbygd enligt följande:

Blombladen - Det är på blomman de sterila delarna och som består av olika sorters blad. Stödbladen sitter allt som oftast vid skaftet på blommans bas dessa blad kan även kallas för förblad. Blomaxel kallar man den del där skaftet förändras i blomman. Oftast så sitter blommans blad i ett par kransar som kallas för hylleblad. Hyllbladen kan variera beroende på vilken blomfamilj de tillhör. Hyllebladen kan vara över-, under- eller kringsittande. Man skiljer även hyllebladen åt i så kallade foderblad och kronblad. Foderbladen har oftast en grön eller brun färg som antingen sitter fria eller är ihopväxta. Kronbladen är oftast färgade för att locka till sig insekterna som ska pollinera. Kronbladen kan även dom sitta fria eller vara ihopväxta, ett exempel på ihopväxta kronblad är klockväxter. 

Kaktusblomman - på en kaktusblomma kallar man Hyllebladen för Tepaler som inte skiljer foder- från kronblad. Kronbladen kallas för petaler och foderbladen kallas för sepaler. Tepaler, petaler och sepaler är latinska ord som används i många andra språk.

Fertila delarna

Ståndarna - Innanför kronbladen så sitter ståndarna i en ring, ståndaren är den hanliga organet i blomman. Ståndare kan variera i antalet beroende på vilken blomart det är. En ståndare av en sträng eller skaft och en knapp som sitter på toppen av ståndaren. Ståndarna är allt som oftast fri men kan även vara ihopväxta och då främst vid basen. Knappen består av två halvor och fästet mellan halvorna kallas konektiv. Det är i knappen som pollenkornen finns och dessa sprids antingen med hjälp av insekter eller med vinden. Sprids pollenkorna med vinden kallar man helt enkelt blomman för vindblomma.

Pistiller - Det är det honliga organet i en blomma och som sitter i mitten av blomman. En blomma kan ha flera pistiller. Längst upp på en pistill sitter det ett klibbigt märke där pollenkornen ska fastna. Under detta märke sitter det ett skaft som man kallar stift. Längst ner på pistillen sitter ett frö- eller fruktämne. När pistillen blivit befruktat då växer frö- eller fruktämnet till sig och bildar en liten frukt som aningen innehåller ett eller flera frön. Oftast så innefattar dessa fröhus inget fruktkött som till exempel plommon och äpplen. 

Man skiljer på hypogyna, epigyna och perigyna blommor. En hypogyn blomma där är blombotten aldeles platt och hyllebladen är fästa nedanför fruktämnet. Det kan även kallas för en undersittande hylle. Hos epigyna blommor är fruktämnet istället nedsänkt i botten på blomman så att hyllebladen sitter ovanför fruktämnet. De kan även kallas för översittande hylleblad. Hos perigyna blommor är blombotten istället skålformig så att hyllebladen fäster en liten bit utanför fruktämnet. Det är det som kallas kringsittande hylleblad och är specifikt hos familjen Rosväxter.